Witryna korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Polityka Cookies »
zamknij

Regulamin serwisu ExpertLike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ExpertLike.pl
(aktualny na dzień 25 maja 2018 roku)

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o regulaminie korzystania ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem expertlike.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis ExpertLike.pl jest serwisem służącym do prowadzenia działań marketingowych w serwisach społecznościowych.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Toka Smart z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Zawadzkiego 2/20, 71-246 Szczecin o numerze NIP 852-253-59-97, o numerze REGON 321221304 (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
4. Korzystanie z serwisu wymaga złożenia zamówienia i zakupu odpowiedniego pakietu.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Regulamin dla partnerów jest dostępny pod tym adresem: https://www.expertlike.pl/content/3-regulamin.
7. Serwis ExpertLike.pl jest serwisem pośredniczącym w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie klienta.
8. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą ExpertLike.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez właściciela.
9. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Zamawiający zobowiązuje się przesłać przy składaniu zamówienia prawidłowy adres url (link) do strony fanowskiej (fanpage'a), grupy lub profilu do których chce pozyskać interakcje (fani/polubienia, lajki, udostępnienia, obserwacje) lub napisać komentarze/opinie - serwis ExpertLike.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z wykonaniem usługi za brak przesłanego przez zamawiającego adresu url (linku), błędnego linku lub linku strony z nałożonymi ograniczeniami kolidującymi z wykonaniem zamówionej usługi np. nie ma możliwości komentowania postu przez brak przynależności do grupy w której znajduje się post lub ma nałożone ograniczenia terytorialne.
11. Nie ma określonego jak i maksymalnego czasu w którym serwis ExpertLike.pl pozyska interakcje lub zostaną napisane opinie/komentarze.
12. Adres url (link) fanpage'a musi być przyjazny dla wyszukiwarek internetowych tzn. skrócony - jeżeli tak nie jest prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługa sklepu internetowego. Jeżeli zamawiający nie skontaktuje się ze sklepem ExpertLike.pl i nie utworzy nazwy użytkownika swojego fanpage'a sklep może wolniej pozyskiwać fanów, a w skrajnych przypadkach przestać zdobywać polubienia. Bez zmienionej nazwy użytkownika zamawiana ilość jest pomniejszana o 50%.
13. Serwis ExpertLike.pl w wyjątkowych przypadkach ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli naruszałaby ona obowiązujące prawo lub nie ma możliwości technicznych do zrealizowania usługi np. konto nie jest publiczne (konto publiczne to taki profil gdzie zdarzenia są widoczne dla wszystkich i wszyscy mogą je komentować, dodawać polubienia i udostępniać) lub nie podano adresu url (linku) czy też podano błędny link do fanpage'a, grupy, profilu, postu - należy poprawnie skopiować link (adresu url) postu gdzie preferowane jest to zrobić na komputerze stacjonarnym najeżdżając kursorem myszy na datę publikacji postu, a następnie kliknąć prawy przycisk myszki i nacisnąć lewym przyciskiem myszy w rozwiniętym menu kontekstowym "Kopiuj adres linku" lub "Kopiuj adres odnośnika". Wszelkie inne formy przesyłanych linków nie będą honorowane.
14. Serwis ExpertLike.pl nie bierze odpowiedzialności za przyszłościowe utrzymanie interakcji, komentarzy i opinii - działania realizowane przez serwis ExpertLike.pl wykonywane są na zewnętrznych serwisach, domenach i serwerach, dlatego nie ma wpływu na to jak długo konta będą aktywne aczkolwiek nieustanne weryfikuje profile w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.
15. Zamawiane usługi w sklepie ExpertLike.pl są produktami elektronicznymi i nie ma prawa anulowania zamówienia oraz zwrotu pieniędzy przez zamawiającego aczkolwiek po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sklepem jest możliwa wymiana usług na inne tzn. można wymienić np. polubienia/fanów na opinie, lajki pod postami, komentarze itp.
16. Przy problemach związanych z pozyskaniem interakcji oraz napisaniem opinii/komentarzy jak np. brak zmienionej nazwy użytkownika, posty nie są publiczne, zamówienie negatywnych opinii/komentarzy, treści naruszają regulamin serwisu Facebook (materiały dla dorosłych, fake newsy itp.) kontaktujemy się z zamawiającym w celu naprawienia problemu/zmiany zamówienia np. wymiana interakcji, jeżeli nie ma odpowiedzi ze strony zamawiającego w ciągu 72 godzin anulujemy zamówienie bez zwrotu wpłaconych środków finansowych.

II. Rejestracja

1. Aby móc korzystać z serwisu ExpertLike.pl rejestracja konta nie jest konieczna.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego expertlike.pl

1. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia

a) Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego, przy użyciu serwera znajdującego się w siedzibie i serwerowni firmy Kylos oraz na podstawie umowy, serwerów znajdujących się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18.
b) Zastosowano następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
• Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym ognioodpornymi drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C,
• Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem całodobowej kontroli dostępu,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest nadzorowany przez służbę ochrony podczas nieobecności pracowników,
• Zastosowano System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni,
• Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy,
• Dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy Kylos,
• Zapewniona jest ochrona fizyczna pomieszczeń.

2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

a) Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
b) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
c) Fakt uzyskania dostępu do danych odkładany jest w logach systemowych,
d) Zastosowano systemowe środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych,
e) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia,
f) Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej,
g) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity,
h) Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

3. Struktura zbiorów danych osobowych

W ramach systemu informatycznego przetwarzane są dwa zbiory danych osobowych:

a) Zbiór podstawowy expertlike.pl zawierający:
• Numer porządkowy,
• Adres e-mail,
• Imię i nazwisko,
• Adres korespondencyjny,
• Nr telefonu,
• Datę rozpoczęcia przetwarzania danych.
b) Dane obydwu zbiorów przechowywane są w tabelach bazy danych MySQL, zainstalowanej na zaszyfrowanej partycji serwera wirtualnego. Dostęp do zbioru danych ma wyłącznie administrator danych osobowych oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione.
c) Kopia danych osobowych tworzona jest w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego Excel (.xls lub .xlsx), a następnie drukowana. Po wydrukowaniu plik zawierający kopię danych osobowych zostaje trwale usunięty z nośnika elektronicznego.

4. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
• Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru danych osobowych,
• Kontroluje prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
• Podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia naruszeń zabezpieczeń,
• Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zabezpieczających dane osobowe.
b) Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych:
• Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
• Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
- Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa,
- Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa,
- Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu,
- Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
- Wyjaśnienia incydentu,
- Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu,
- Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości,
- Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

5. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

6. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony internetowej tj. statystyki i analiza odwiedzin serwisu.

7. Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Toka Smart z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego 2/20, 71-246 Szczecin w celu marketingowym, analitycznym i statystycznym.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest narzędzie analityczne Google Analytics.

8. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych, statystyk i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Każda zarejestrowana osoba ma możliwość zgodnie z prawem bycia zapomnianym do samodzielnego usunięcia konta w sklepie internetowym logując się na swoje konto i przechodząc na podstronę Moje konto.

9. Prawa internauty

• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki lub wdrożenia dodatku do przeglądarki internetowej, który umożliwia zablokowanie usługi Google Analytics.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych

Administratorem danych jest:
Toka Smart
ul. Zawadzkiego 2/20
71-246 Szczecin
Telefon: 500-688-633
E-mail: [email protected]

11. Podmioty przetwarzające dane osobowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Kylos sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 9471960052 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
b) Biuro Rachunkowe ABK Anna Barbara Kisiel, ul. Sebastiana Klonowica 23/2, 71-247 Szczecin, NIP: 8522355947 w celach księgowych i rozliczeniowych,
c) iFirma sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego są generowane i wysyłane do Użytkowników rachunki dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego,
d) SerwerSMS Polska sp. z o.o., ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 5482680621 w celu powiadamiania o nowych zamówieniach i rejestracji kont w serwisie.
e) Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna - Tpay, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 w celu przyjmowania opłat z produkty i usługi sprzedawane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Regulamin.pdf