Witryna korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Polityka Cookies »
zamknij

Regulamin serwisu ExpertLike.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ExpertLike.pl

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o Regulaminie korzystania z Serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem expertlike.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Serwis zawarte są w Regulaminie oraz polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

Definicje:
Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Serwisu oraz Klienta,
Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
Klient - każdy podmiot kupujący w Serwisie,
Serwis - Serwis internetowy prowadzony pod adresem expertlike.pl,
Usługi - Usługi dostępne do sprzedaży w Serwisie,
Zasób docelowy - miejsce, na którym ma zostać zrealizowana Usługa np. profil, strona, kanał, post, zdjęcie, film, itp.
Interakcje - polubienia (lajki), obserwacje, wyświetlenia, komentarze itp.

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis ExpertLike.pl jest serwisem służącym do prowadzenia działań marketingowych na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych.
2. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest firma Toka Smart o numerze NIP 852-253-59-97, REGON 321221304.
3. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie komputera PC lub telefonu/smartfonu lub tabletu, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Internet Explorer lub Opera lub Google Chrome lub Safari lub Microsoft Edge, włączonej obsługi JavaScript oraz umożliwienia dopisywania plików Cookies w przeglądarce internetowej. Do złożenia zamówienia w Serwisie oprócz w/w wskazanych wymagań również niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
4. Korzystanie z Serwisu wymaga złożenia zamówienia i zakupu odpowiedniego pakietu Usług elektronicznych.
5. Serwis umożliwia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Regulamin jest dostępny pod tym adresem: https://www.expertlike.pl/content/3-regulamin oraz widoczny na każdej podstronie Serwisu włącznie ze stroną główną w dolnej części witryny, a także przy składaniu zamówienia.
7. W przypadku sporów między stronami, wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd w Koszalinie.
8. Serwis ExpertLike.pl jest serwisem pośredniczącym w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie Klienta i zajmuje się pozyskiwaniem (nie sprzedażą) linków oraz Interakcji np. polubień, obserwacji, wyświetleń itp. lub wpisów tekstowych np. komentarzy itp. w serwisach społecznościowych do wskazanych przez Klienta Zasobów docelowych.
9. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień wymaga akceptacji Regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez Serwis.
10. Zakup Usług dostępnych w Serwisie może być dokonany przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość zakupu Usług przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia zgody przez ich opiekunów prawnych. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
11. Jeżeli Serwis nie ma możliwości wykonać zamówionej Usługi to na życzenie Klienta ma może wymienić zamówioną Usługę na inną adekwatnie do wpłaconej/niewykorzystanej kwoty zamówienia po wcześniejszym kontakcie Klienta z Serwisem.
12. Serwis w wyjątkowych przypadkach ma prawo odmówić wykonania Usługi jeżeli naruszałaby ona obowiązujące prawo.
13. Możliwe jest uzupełnienie brakujących linków lub Interakcji jeżeli wystąpią braki - Serwis uzupełnia braki standardowo 7 dni lub 30 dni po wybraniu opcji przy składaniu zamówienia na stronie produktowej Gwarancja Premium. Serwis pozyskuje zamówioną ilość linków lub Interakcji do ilości końcowej i żeby uniknąć rozbieżności dotyczących zamówionych linków lub Interakcji nie powinno się korzystać ze źródeł zewnętrznych pozyskiwania linków lub Interakcji tj. np. zapraszania znajomych do polubienia Zasobu docelowego, korzystania z usług firm trzecich pozyskujących linki lub Interakcje, systemów i aplikacji do pozyskiwania linków lub Interakcji, płatnych reklam, promocji za pośrednictwem zewnętrznych serwisów generujących linki lub Interakcje. Jeżeli ilość linków lub Interakcji podczas realizacji zamówienia spadła poniżej do ilości początkowej i/lub jest tendencja spadkowa w takim przypadku nie przysługuje możliwość reklamowania zamówienia i uzupełnienia braków.
14. Serwis nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez Serwis narzędzi marketingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z pozyskanych linków lub Interakcji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówione Usługi zarówno dla swoich kont oraz wskazanych Zasobów docelowych jak i ponosi pełną odpowiedzialność za zamówione Usługi dla osób trzecich.
15. Nie ma standardów jakościowych kont z których pochodzą Interakcje oraz stron do których pozyskiwane są linki i nie ma możliwości wnosić reklamacji związanych z jakością kont lub stron. Zamawiający jest świadomy tego, że zamówionych linków oraz Interakcji, które zostały pozyskane nie można w żaden sposób cofnąć, usnąć ani ukryć lub też przerwać pozyskiwania Interakcji w trakcie realizacji Usługi.
16. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis może przekazać firmom zewnętrznym link zgodnie ze złożonym zamówieniem w celu realizacji Usługi.
17. Usługa dotycząca obsługi (prowadzenia) strony/profilu wiąże się z przekazaniem uprawnień do zarządzania nim i jest to niezbędny element umożliwiający zrealizowanie Usługi związanej z prowadzeniem fanpage'a. Klient deklaruje przekazanie uprawnień pozwalających na obsługę strony/profilu. Po okresie 7 dni od zakończenia obsługi/prowadzenia strony/profilu i braku przedłużenia (wykupienia) Usługi na kolejny okres usuwamy uprawnienia umożliwiające do zarządzania stroną/profilem.
18. Wybór dokumentu rozliczeniowego potwierdzającego płatność za Usługę jest wyłącznie na etapie składania zamówienia tzn. jeżeli zostanie podany NIP firmy zamawiającego to w takim przypadku wystawiana jest faktura dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (firmę), natomiast jeżeli nie zostanie wprowadzony NIP przy składaniu zamówienia automatycznie jest wystawiana faktura imienna dla osoby prywatnej - jest to decyzja wiążąca i nie można zmienić dokumentu rozliczeniowego z faktury imiennej dla osoby prywatnej na fakturę dla podmiotu posiadającego działalność gospodarczą (firma z NIP) i odwrotnie. Bez znaczenia jaki zostanie wybrany dokument rozliczeniowy Serwis zawsze do każdego zamówienia wystawia fakturę (imienną lub dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - firmę), która jest na życzenie Klienta przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail przy składaniu zamówienia lub jeżeli nie zostanie wskazany prawidłowy adres e-mail lub będzie potrzebny duplikat faktury to dokument przesyłamy w odpowiedzi na wiadomość po wcześniejszym skontaktowaniu się z Serwisem.
19. Polubienia (lajki) i reakcje (np. super, haha, wow) w serwisie Facebook mogą być pozyskiwane z kont prywatnych (profile użytkowników) jak i również z fanpage'y (stron).
20. Usługi pozyskania obserwacji i polubień strony (fanpage) w serwisie Facebook z polskich kont łączą/pokrywają się ze sobą - zamawiając jedną i drugą Usługę do jednego fanpage'a pokryją się ze sobą kliknięcia użytkowników za co Serwis nie bierze odpowiedzialności i w takim przypadku nie kwalifikuje się takowy brak obserwacji do uzupełnienia na podstawie reklamacji ponieważ będą one pozyskane tylko nadpisane polubieniami. Obserwacje mogą być zamówione niezależnie od polubień natomiast polubienia strony są zawsze z obserwacjami. Obserwacje zawsze są w pierwszej kolejności pozyskiwane, a następnie polubienia strony. Jeżeli użytkownik zostanie obserwującym, a następnie polubi stronę nastąpi nadpisanie obserwacji polubieniem co w finale spowoduje dodanie polubienia przy czym ilość obserwacji nie wzrośnie. W rzeczywistości w sytuacji kiedy zamówione zostanie np. 500 polubień i 200 obserwacji strony (fanpage) zostanie 200 obserwacji nadpisanych przez polubienia powodując finalną ilość 500 polubień i 500 obserwacji.
21. Z Serwisem można kontaktować się wysyłając wiadomość drogą elektroniczną. Adres email znajduje się na dole każdej podstrony Serwisu i na podstronie kontaktowej. Serwis będzie informował Klienta o statusie płatności zamówionych Usług, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, występujących problemach, prośbach o uzupełnienie zamówienia jeżeli nastąpią braki lub będzie wymagało zmiany ustawień prywatności oraz sugestiach poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną np. poprzez wskazany przez Klienta adres e-mail (lub formularz kontaktowy) na co Klient wyraża zgodę. Informacje udzielone telefonicznie, poprzez czat i inne formy komunikacji elektronicznej mają charakter orientacyjny - Regulamin na stronie sklepu, który akceptuje Klient stanowi pierwszorzędne i najważniejsze zasady związane z realizacją zamówień.
22. Nie świadczymy usług pisania recenzji, opinii, czy rekomendacji konsumenckich. Nie ma możliwości promowania wszystkich treści tj. szerzących nienawiść, opinii, recenzji na temat usługi/produktu/firmy, rekomendacji,  obraźliwych treści, treści niezgodnych z prawem, materiałów o charakterze erotycznym lub namawiających do popełnienia czynu niezgodnego z prawem lub dobrymi obyczajami, treści mających charakter manipulacyjny, nieuczciwych ofert handlowych, ofert związanych ze zdrowiem i medycyną, ofert związanych z bankowością i finansami, sprzedażą alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków, materiałów mających związek z bronią, materiałów politycznych. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeśli treści komentarzy mają służyć do łamania prawa czy też opiniowania usług, produktów oraz firm.
23. Opinie znajdujące się na stronie nie są w żaden sposób weryfikowane i nie należy się nimi sugerować. Każda osoba może dodać opinie na stronie, dlatego też nie powinny mieć znaczącego wpływu ani też być bodźcem do decyzji zakupowej. Pamiętajmy, że świadomy Klient to taki, który sam weryfikuje jakość oraz przeznaczenie Usługi jaką jest zainteresowany.
24. Dopełnienie warunków zamawiania linków i ruchu na stronę internetową:
a) Treść:
Przy pozyskiwaniu linków na stronach treści są generowane automatycznie, mogą być powielone oraz tekst może być w różnych językach.
b) Słowa kluczowe (tj. anchor text):
Przy zamawianiu linków "anchor text" może różnić się od przesłanych słów kluczowych i wynika to ze specyfiki danego serwisu i rodzaju linkowania na co nie mamy wpływu np. może być przesłane słowo kluczowe "xyz", a "anchor text" finalnie może być "homepage" lub może być linkiem url np. "https://www.example.com" czy też w dowolnej innej formie, a także do linkowania mogą być wykorzystywane skracacze linków, które prowadzą do strony docelowej, co też zmienia postać "anchor text" na stronie.
c) Baza unikalnych domen - stron internetowych:
Ilość (dostępność) unikalnych domen wykorzystywanych podczas pozyskiwania linków jest zmienna i zależna od wybranego pakietu. System maksymalizuje ilość unikalnych domen, ale możliwe jest dodanie wielu linków do tych samych domen/stron internetowych stąd też mogą się powtarzać (ilość stron w bazie jest ograniczona i jest zależna od wybranego pakietu oraz okresowo zmienia się).
d) Wykluczone domeny oraz treści objęte ograniczeniami i niedozwolone:
Pozyskujemy linki do wszystkich domen, ale zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdej witryny, która naszym zdaniem nie spełnia w wystarczającym stopniu standardów jakości. Nie akceptujemy ani nie zezwalamy na następujące rodzaje treści:
- treści dla dorosłych: nie zezwalamy na wszelkiego rodzaju treści erotyczne: teksty, obrazy, dźwięki lub filmy, które można zinterpretować jako sugerujące treści erotyczne. Witryny promujące randki, randki dla swingersów, seks-zabawki, kluby ze striptizem, filmy dla dorosłych, transmisje na żywo z podtekstem seksualnym, gry fabularne z podtekstem seksualnym itp.,
- nadużywanie i uzależnienie od narkotyków: nie zezwalamy na zawartość narkotyków rekreacyjnych: heroiny, kokainy, Viagry, marihuany, tytoniu itp.,
- hazard: nie zezwalamy na żadne treści, które ułatwiają, promują lub są w jakikolwiek sposób powiązane z hazardem internetowym lub zakładami jakiegokolwiek rodzaju. Przykłady treści związanych z hazardem podlegającym ograniczeniom: kasyna fizyczne, strony, na których użytkownicy mogą obstawiać pokera, bingo, ruletkę, Judi, automaty, loterie itp.,
- alkohol: nie zezwalamy na wszelkiego rodzaju treści związane z alkoholem, zarówno w przypadku alkoholu, jak i napojów przypominających alkohol: piwa, wina, szampana, destylowanych napojów spirytusowych itp.,
- oszustwa: nie zezwalamy na zawartość oprogramowania lub instrukcji hakerskich, fałszywych dokumentów i usług oszukiwania akademickiego itp.,
- nieodpowiednie treści: nie zezwalamy na treści szokujące ani promujące nienawiść, nietolerancję, dyskryminację lub przemoc, zastraszanie lub zastraszanie jednostki lub grupy, dyskryminacja rasowa, akcesoria związane z nienawiścią do grup, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwo, samookaleczanie, wymuszenie lub szantaż itp.,
- niebezpieczne produkty lub usługi: nie zezwalamy na zawartość niektórych produktów lub usług, które powodują szkody, szkody lub obrażenia ciała: sprzęt ułatwiający zażywanie narkotyków, broń, amunicja, czarna magia, inne szkodliwe produkty lub usługi itp.,
- witryny ze złą historią: nie zezwalamy na przesyłanie domen kradzionych, wykorzystywanych do celów łamiących prawo, "zbanowanych" przez Google i/lub inne wyszukiwarki internetowe systemy do pozyskiwania linków.
Mamy również prawo do odrzucenia witryn, które nie są zgodne z naszymi standardami. Stosujemy połączenie oceny automatycznej i ludzkiej, aby zapewnić zgodność treści witryny z naszymi zasadami. Jeśli nie masz pewności, że Twoja witryna jest zgodna z naszymi standardami skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy przed złożeniem zamówienia - wystarczy przesłać do nas link do domenami do której chcesz pozyskać linki, a wyślemy informację czy możemy pozyskać linki do wskazanej witryny.
e) Dodatkowe informacje dotyczące pozyskiwania linków:
- Usługa dotyczy pozyskania linków do wskazanej strony internetowej i nasza firma nie gwarantuje osiągnięcia konkretnej pozycji w określonym czasie ponieważ nie jest to zależne od nas tylko od wyszukiwarek internetowych takich jak Google, Bing, Yahoo i potrzeba przynajmniej 6 miesięcy, aby zweryfikować rezultat linkowania. Efekty pozycjonowania w wyszukiwarkach uzależnione są od wielu czynników takich jak optymalizacja strony (np. optymalizacja kodu, szybkość wczytywania itp.), działań prowadzonych wcześniej, konkurencyjności oraz ilość słów kluczowych, a także od czasu linkowania do momentu kiedy dana wyszukiwarka internetowa odnajdzie link i zostanie zaindeksowany. Nie jesteśmy w stanie określić bezpieczeństwa linkowania oraz trwałości dodanych linków. Nie oferujemy kasowania dodanych linków. Kupujący powinien być świadomy tego, że pozycjonowanie jako manipulacja wynikami wyszukiwania wyszukiwarek internetowych jest niezgodne z ich wytycznymi. Jako sprzedający nie mamy wiedzy jaką reputację ma domena do której są zamawiane linki i jakie działania podejmował, podejmuje i zamierza podejmować właściciel strony internetowej. Zamówienia nie są rozliczane w oparciu o osiągnięte pozycje w wynikach wyszukiwarek internetowych jak i nie możemy zagwarantować w jakim czasie strony z linkami zostaną zaindeksowane przez wyszukiwarki internetowe i czy to nastąpi ponieważ jest to uzależnione od czynników na które nie mamy bezpośrednio wpływu, dlatego powyższe aspekty nie będą mogły być uwzględniane jako argument reklamacji,
- linki i słowa kluczowe nie mogą zawierać w sobie znaków interpunkcyjnych np. nie może zawierać w sobie link przecinka "," ponieważ przecinki służą do rozdzielania poszczególnych linków i słów kluczowych. Błędnie podane dane nie mogę być podstawą do reklamacji. W miarę możliwości sprawdzamy czy w linkach nie ma przecinków i gdy po weryfikacji natrafimy na taki przypadek to kontaktujemy się z zamawiającym, aby poprawił przesyłane dane i przesłał prawidłowe wartości, ale to po stronie zamawiającego leży poprawne przesłanie wytycznych do linkowania, co sprawia, że zamawiający bierze za to odpowiedzialność,
- w naszej wewnętrznej bazie danych listę linków do linkowanej domeny przechowujemy 7 dni i jeżeli będą błędy w realizacji zamówienia zamawiający powinien w tym czasie zgłosić uwagi dotyczące zamówienia w odpowiedzi do wysłanego raportu, a zostaną bezpłatnie uzupełnione braki. Po tym czasie nie możemy zagwarantować bezpłatnego uzupełnienia braków i nie będzie mogło to stanowić argumentu do reklamacji - do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Zamawiający został poinformowany o przechowywaniu linków i jest świadomy tego, że w/w okresie nie można ponownie przesłać raportu dotyczącego pozyskania linków (raporty mogą być wysyłane za pośrednictwem serwisów należących do firm trzecich),
- w przypadku błędów w realizacji zamówienia, które wynikają z naszej winy gwarantujemy ich poprawę. Informujemy, że linki do stron docelowych znajdują się na zewnętrznych serwerach (domenach/stronach internetowych nie należących do nas) i nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich dożywotniego funkcjonowania oraz bezterminowego znajdowania się w nich linku - nie jest to błąd w realizacji zamówienia tylko sytuacja od nas niezależna i wynika to ze specyfiki świadczonej Usługi,
- odnośnie pozyskiwania ruchu na stronę internetową rozliczana Usługa jest realizowana w oparciu o nasz wewnętrzny system ze statystykami. Po zakończeniu procesu (pozyskaniu/wygenerowaniu wyświetleń do wskazanej strony) zamówienie otrzymuje status jako zrealizowane/zakończone. Dodatkowo robimy przekierowanie przez bit.ly żeby było niezależne źródło z danymi statycznymi i raport wysyłany jest z w/w serwisu w formie zrzutu ekranu z końcowego wyniku pozyskiwania ruchu (w zależności od serwisu Bitly może pokazywać -10% wejść lub -20% przy pozyskiwaniu wyświetleń jednocześnie z wielu serwisów i wynika to ze specyfiki (ograniczeń szybkości) bitly.com, co nie podlega reklamacji).

II. Rejestracja

1. Aby móc korzystać z Serwisu GoodClicks.pl rejestracja konta nie jest konieczna.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w Serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
5. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. Odstąpienie od umowy

1. Klient w Serwisie będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy Usług w trakcie realizacji bądź już zrealizowanych.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie na adres mailowy Serwisu wskazany w Regulaminie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie lub część dokonanych przez niego płatności.
5. Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient lub przelewu na wskazane konto bankowe Klienta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami.
6. Na wniosek Klienta, w przypadku, gdy z winy Serwisu Usługa nie została zrealizowana w całości lub w części, Serwis dokona zwrotu proporcjonalnej kwoty do niezrealizowanej Usługi.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku wykonania Usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku umowy o dostarczanie usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który w momencie zakupu Usługi i/lub w okresie realizacji Usługi, do czasu jej zakończenia, równolegle prowadzi lub prowadził inne działania mające na celu uzyskać efekt tożsamy do Usługi kupionej w Serwisie.
11. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczonych usług.
2. Reklamacje należy składać wysyłając wiadomość mailową na adres Serwisu wskazany w Regulaminie.
3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści co najmniej:
a) dane Klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,
b) dokładny opis i powód reklamacji.
4. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Klienta, pisemnie bądź na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Serwis zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Klienta o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VI. Płatności

1. Płatność za zamówienie następuje w formie elektronicznej (przelew online) za pośrednictwem operatora CashBill S.A.
2. Po wybraniu Usługi Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności CashBill S.A.
3. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem CashBill S.A.
4. Zamówienie uważa się za zatwierdzone po pomyślnym odnotowaniu (zaksięgowaniu płatności) wpływu wartości zamówienia przez operatora CashBill S.A.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie systemów płatności operatora CashBill S.A.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemów płatności należy zgłosić bezpośrednio do operatora CashBill S.A.

VII. Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności:
a) dokonać wyboru Usług w Serwisie,
b) dodać wybraną Usługę (lub wybrane Usługi) do koszyka,
c) podać dane niezbędne do realizacji zamówienia,
d. wybrać metodę płatności za zamówienie,
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego przedmiotu i akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Serwisem.

VIII. Newsletter

1. Klient ma możliwość nieodpłatnego zapisania się na newsletter na czas nieoznaczony poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola formularza na stronie internetowej Serwisu.
2. Klient ma w każdej chwili prawo i bez podania przyczyny do rezygnacji z zapisu na newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania Serwisu.

IX. Odpowiedzialność

1. Każda Usługa  oferowana przez Serwis posiada limity ilościowe, jakie można maksymalnie zrealizować na danej stronie fanpage, profilu, kanale, poście, filmie lub innym Zasobie docelowym. Po przekroczeniu tych limitów zamawiane Usługi w Serwisie mogą być realizowane znacznie dłużej lub mogą być nie być wcale zrealizowane.
2. Klient oświadcza, że w momencie zamówienia Usług nie trwają żadne inne działania mające na celu uzyskać efekt tożsamy lub inny do Usługi zamówionej w Serwisie a także, że w okresie realizacji Usługi aż do czasu jej zakończenia działania takie lub inne nie będą podejmowane przez Klienta ani zlecane przez niego podmiotowi trzeciemu.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie efektów realizacji Usługi w wybranym przez Klienta serwisie internetowym tj. Zasobie docelowym do którego była zamawiana Usługa.
4. Zakazane jest zamawianie przez Klienta usług o charakterze bezprawnym, obraźliwym bądź mogącym naruszać prawa osób trzecich. W przypadku próby takiego zamówienia Serwis jednoznacznie odmawia jego wykonania.
5. Klient zobowiązuje się przesłać przy składaniu zamówienia prawidłowy link do Zasobu docelowego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności związanej z wykonaniem Usługi jeżeli brakuje przesłanego przez zamawiającego linku lub jeżeli zostanie przesłany błędny link lub link do Zasobu docelowego ma nałożone ograniczenia kolidujące z wykonaniem zamówionej Usługi np. nie ma możliwości polubienia lub skomentowania posta np. przez brak przynależności do grupy w której znajduje się post lub ma nałożone ograniczenia terytorialne lub Zasób docelowy nie jest "publiczny".
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przyszłościowe utrzymanie linków lub Interakcji. Działania realizowane przez Serwis wykonywane są na zewnętrznych serwisach, domenach i serwerach, dlatego nie ma wpływu na to jak długo konta lub strony będą aktywne. Klient przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów pozyskanych linków lub Interakcji. Serwis nie sprzedaje na własność linków lub Interakcji tylko świadczy usługi dotyczące ich pozyskania. Każdy pozyskany link może zostać usunięty oraz cała strona na której się znajduje może przestać istnieć lub zmienić profil działalności jak i każda Interakcja to zależna od wielu czynników jednostka mogąca w przyszłości zostać cofnięta poprzez skasowanie konta z której została pozyskana lub dane konto może zostać skasowane przez platformę społecznościową na której się znajdowała lub użytkownika zarządzającego kontem.

X. Dostawa Usług

1. Dostawa zamówionych Usług jest nieograniczona co do obszaru i odbywa się pod adresem internetowym wskazanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia (lub w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną np. poprzez e-mail, formularz kontaktowy) do Serwisu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Usług odbywa się drogą elektroniczną.
3. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie operatora CashBill S.A. Realizacja zamówionej Usługi następuje etapami poprzez podzielenie jej na części, dzięki czemu takowe działanie zapewnia lepszą skuteczność świadczonych Usług. Realizacja całości zamówionej Usługi następuje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zaksięgowania płatności chyba, że strony ustalą inny maksymalny termin realizacji całości zamówionej Usługi.
4. Zamówiona Usługa zostanie przekazana do realizacji nie później niż w okresie 36 godzin od zaksięgowania środków przez operatora CashBill S.A.
5. W przypadku, gdy Klient zakupi polubienia (lub inne Interakcje) do posta lub filmu i zamiast linku do posta prześle link do strony fanpage,  profilu, kanału itp. to równocześnie Klient wyraża zgodę, aby Serwis dodał polubienia do najnowszego posta, filmu lub innego Zasobu docelowego. Dotyczy to każdego serwisu i każdej Usługi, która będzie wymagała przesłanie linku do posta, filmu lub innego Zasobu docelowego, a Serwis otrzyma link do strony, profilu, kanału itp.
6. Klient uznaje, że Usługa została w pełni zrealizowana, jeżeli podczas jej trwania:
a) usunie Zasób docelowy;
b) zmieni nazwę lub link do Zasobu docelowego;
c) zmieni ustawienia prywatności na takie, które uniemożliwią zrealizowanie zamówionej Usługi.
7. Jeżeli Klient po złożeniu zamówienia, pomimo prośby wysłanej na wskazany adres email nie zmieni ustawień prywatności strony fanpage, profilu, kanału, posta, filmu lub innego Zasoby docelowego na „publiczne”, to zamówienie uznaje się za zrealizowane w ciągu 36 godzin od jego złożenia.
8. W przypadku, gdy Klient zamawiał wcześniej podobne usługi to przyjmuje do wiadomości i równocześnie akceptuje, że czas realizacji może być wydłużony.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
2. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Serwisu.
3. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

XII. Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego expertlike.pl

1. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia

a) Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego, przy użyciu serwera znajdującego się w siedzibie i serwerowni firmy Kylos oraz na podstawie umowy, serwerów znajdujących się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18.
b) Zastosowano następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
• Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym ognioodpornymi drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C,
• Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem całodobowej kontroli dostępu,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest nadzorowany przez służbę ochrony podczas nieobecności pracowników,
• Zastosowano System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni,
• Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy,
• Dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy Kylos,
• Zapewniona jest ochrona fizyczna pomieszczeń.

2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

a) Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
b) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
c) Fakt uzyskania dostępu do danych odkładany jest w logach systemowych,
d) Zastosowano systemowe środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych,
e) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia,
f) Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej,
g) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity,
h) Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

3. Struktura zbiorów danych osobowych

W ramach systemu informatycznego przetwarzane są dwa zbiory danych osobowych:

a) Zbiór podstawowy expertlike.pl zawierający:
• Numer porządkowy,
• Adres e-mail,
• Imię i nazwisko,
• Adres korespondencyjny,
• Nr telefonu,
• Datę rozpoczęcia przetwarzania danych.
b) Dane obydwu zbiorów przechowywane są w tabelach bazy danych MySQL, zainstalowanej na zaszyfrowanej partycji serwera wirtualnego. Dostęp do zbioru danych ma wyłącznie administrator danych osobowych oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione.
c) Kopia danych osobowych tworzona jest w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego Excel (.xls lub .xlsx), a następnie drukowana. Po wydrukowaniu plik zawierający kopię danych osobowych zostaje trwale usunięty z nośnika elektronicznego.

4. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
• Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru danych osobowych,
• Kontroluje prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
• Podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia naruszeń zabezpieczeń,
• Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zabezpieczających dane osobowe.
b) Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych:
• Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
• Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
- Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa,
- Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa,
- Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu,
- Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
- Wyjaśnienia incydentu,
- Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu,
- Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości,
- Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

5. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

6. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony internetowej tj. statystyki i analiza odwiedzin Serwisu.

7. Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Toka Smart w celu marketingowym, analitycznym i statystycznym.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest narzędzie analityczne Google Analytics.

8. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych, statystyk i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Każda zarejestrowana osoba ma możliwość zgodnie z prawem bycia zapomnianym do samodzielnego usunięcia konta w Serwisie internetowym logując się na swoje konto i przechodząc na podstronę Moje konto.

9. Prawa internauty

• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki lub wdrożenia dodatku do przeglądarki internetowej, który umożliwia zablokowanie usługi Google Analytics.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych

Administratorem danych jest:
Toka Smart o numerze NIP 852-253-59-97, o numerze REGON 321221304.
Telefon: 500-688-633
E-mail: [email protected]

11. Podmioty przetwarzające dane osobowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 9471960052 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
b) iFirma Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego są generowane i faktury dokumentujące zakupy za pośrednictwem Serwisu,
c) CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801 w celu przyjmowania opłat związanych z realizacją Usługi oferowanych za pośrednictwem Serwisu.